תוספת משלוח רשום

תוספת משלוח רשום

תוספת ההפרש בין משלוח רגיל לרשום
לטובת כל מי שהתבלבל או התחרט
ורוצה לשנות את שיטת המשלוח.
המחיר כולל את דמי הדואר הנוספים ועמלת הסליקה.

    6.00₪מחיר