top of page

תוספת ההפרש בין משלוח רגיל לרשום
לטובת כל מי שהתבלבל או התחרט
ורוצה לשנות את שיטת המשלוח.
המחיר כולל את דמי הדואר הנוספים ועמלת הסליקה.

תוספת משלוח רשום

6.00 ₪מחיר
    bottom of page