תוספת משלוח רשום

תוספת ההפרש בין משלוח רגיל לרשום
לטובת כל מי שהתבלבל או התחרט
ורוצה לשנות את שיטת המשלוח.
המחיר כולל את דמי הדואר הנוספים ועמלת הסליקה.

    6.00₪מחיר