top of page

כתבו עלינו בעיתון

שלחנו לנסיינים במדורים שונים את המזרן שלנו לצורך התנסות. הביקורות לפניכם.

"ברכה בודקת", זמנים מודרנים

הנסיינית של מדור "ברכה בודקת" המיתולוגי, ידיעות אחרונות, מתנסה במזרן של תמרי ומעניקה לו את הציון הגבוה ביותר!!

2bdaddy

הבלוג טובידדי מתנסה במזרן תמרי וחולק רשמים

מגזין "להיות הורים" חודש יוני

"כל רשת מוכרת מזרנים לעגלת תינוק, אבל כנראה שהמזרן של תמרי מתעלה על כולם"

מגזין "להיות הורים" חודש יוני
YNET הורים

מדור הורים ב YNET מתנסה במזרן ומשתף .

מתוך "מיכאלה מעבירה הלאה"

הכתבה המלאה תיפתח בלחיצה על התמונה.

הבית להתפתחות תינוקות

"הבית להתפתחות תינוקות" מוסיף את מזרני תמרי לרשימת המוצרים המומלצים ביותר

בלינג בלינג

הבלוג הנוצץ בלינג בלינג על תמרי

עשרת המומלצים של "חורים ברשת"
bottom of page